TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG - NEXTDOOR GROUP - TẬP ĐOÀN CỬA CAO CẤP

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG

Chức danh Kế toán tiền lương
Phòng/Ban/Đơn vị Tài Chính – Kế Toán
Cấp bậc Kế toán viên
Quản lý trực tiếp Kế toán tổng hợp
Mô tả công việc
 – Hoàn thành bảng lương hàng tháng theo thời gian quy định và chính xác với từng nhân viên cũng như có sự quản lý về các khoản thu nhập khác để có thể thực hiện việc quyết toán cho thuế về thu nhập cá nhân.  Xây dựng các kỳ tính lương theo các chỉ tiêu được đề ra trong công ty như: loại lương, cách tính giờ làm việc, ngày bắt đầu tính lương và ngày kết thúc của kỳ lương được nhận. Cùng đó là việc tính toán về chính các khoản thu nhập là tăng hay giảm trừ lương do các lỗi trong tháng đã vi phạm  – Thực hiện hạch toán, tính tiền lương nhân viên. –  Quản lý về việc nhân viên tạm ứng lương Có sự cập nhật về con số liên quan về mức lương khi có sự khiếu nại xem xétPhối hợp làm việc với các bộ phận liên quan tới chuyên môn và chủ động đề xuất các ý kiến đóng góp cần thiết để tăng về hiệu quả công việc. Đảm bảo cho việc lưu trữ các tài liệu chuyên môn, sổ sách hay chứng từ có liên quan theo chính quy định ban hành luật pháp và công ty.Thực hiện các báo cáo định kỳ về thuế TNCN
Yêu cầu công việc
– Được đề xuất các kiến nghị, sáng kiến trong công việc. – Được cung cấp các dữ liệu như: bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán,… để lập bảng tính lương, thanh toán lương và chế độ bảo hiểm cho người lao động 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *